06-52500157 info@wisselkom.nl

Bij Rechtbank Gelderland is aan de orde geweest of en tot welk bedrag je als ondernemer (voor de omzetbelasting) de BTW kan terugkrijgen van de door jou als ondernemer gemaakte bouwkosten van de woning op welke woning zonnepanelen zijn geplaatst.

Wat was nu de situatie?
Een ondernemer laat een woning bouwen en op het dak van die woning laat hij tijdens de bouw zonnepanelen plaatsen. De ondernemer is van mening dat nu de gehele woning wordt gebruikt voor de exploitatie van de zonnepanelen en hij wilt daarom alle BTW, welke betrekking heeft op de bouw van zijn woning, van de Belastingdienst terug krijgen.
De Belastingdienst stelt primair dat die zonnepanelen roerende zaken zijn en dus geen “verbinding” hebben met de BTW, welke toeziet op de bouw van de woning(= onroerende zaak).

Beslissing van Rechtbank Gelderland.
Rechtbank Gelderland is van mening dat door de plaatsing en ingebruikneming van de zonnepanelen het gebruik van de woning is gewijzigd. Immers, het dak “…. staat niet alleen ten dienste van de nuttige ruimtes in de woning, maar wordt ook gebruikt voor de ondersteuning van de zonnepanelen …” en daardoor heeft het dak voor de omzetbelasting een zakelijke functie gekregen.
Ergo: de omzetbelasting met betrekking tot de bouwkosten van (het aantal vierkante meters welke worden ingenomen door de zonnepanelen) het dak, is aftrekbaar.

Hoe nu de aftrekbare BTW berekenen?
Stel dat een nieuwbouwwoning een “vierkante doos” van twee woonlagen is en dat het totaal aantal vierkante meters 150 is, namelijk begane grond, verdiepingsvloer en dak van elk 50 m².
Het dak wordt volledig benut door de aangeschafte zonnepanelen.
De BTW, welke de bouwkosten van de woning betreft, is € 60.000,–.

De terug te vragen BTW is dan: 50/150 x € 60.000,– is € 20.000,– en dat is ook in absolute zin een aanzienlijk bedrag.

Het zal alleen niemand verbazen dat de Belastingdienst in (hoger) beroep is gegaan.
Ondanks dit beroep, kan het zeker aantrekkelijk zijn om in soortgelijke gevallen de BTW terug te vragen.