06-52500157 info@wisselkom.nl

In het belastingrecht hebben we de zogenoemde Algemene beginselen van behoorlijk bestuur (ABBB). De ABBB zijn – op een deel na – geen wetgeving, maar zijn regels/uitgangspunten, welke de burger moeten beschermen tegen een soms veel te machtige overheid.
De meest bekende ABBB zijn:

  • Zorgvuldigheidsbeginsel
  • Motiveringsbeginsel
  • Vertrouwensbeginsel en
  • Gelijkheidsbeginsel.

Het gelijkheidsbeginsel is een belangrijke ABBB, maar het is vaak lastig om te bewijzen dat dit beginsel van toepassing is of kan zijn.

Het gelijkheidsbeginsel houdt in dat in gevallen dat de overheid (Belastingdienst, gemeente, et cetera) bij overigens dezelfde omstandigheden bepaalde burgers gunstiger behandelt dan andere burgers.
Het is van groot belang dat je als burger aannemelijk moet maken dat de overheid die andere burger(s) bewust gunstiger behandelt en dat is geen eenvoudige opdracht.
Tevens zal je ook aannemelijk moeten maken dat die begunstiging

  • voor gelijke gevallen/burgers
  • meerdere malen voorkomt.

Al met al best lastig dus.

Nu doet zich in mijn omgeving de situatie voor dat in rap tempo veel huizen en appartementencomplexen worden gebouwd en dit zal de komende jaren ook nog wel het geval zijn. Veel bouwen betekent automatisch veel aannemers, onderaannemers, leveranciers, bouwvakkers, et cetera en ja, die komen allemaal met (bestel)auto’s en/of vrachtwagens. Die vervoermiddelen hebben nu eenmaal parkeerruimte nodig en daartoe heeft de gemeente een groot – tijdelijk – parkeerterrein laten aanleggen.
Niets menselijks is (onder)aannemers, leveranciers en bouwvakkers vreemd, dus ook zij willen hun vervoermiddel het liefst onder hun gereedschapskist parkeren. Gevolg: die vervoermiddelen staan schots en scheef geparkeerd op de doorgaande weg en op alle wegen rondom de bouwlocaties geldt helaas een parkeerverbod, behoudens voor de aanwezige parkeervakken en daar geldt “Betaald parkeren”.
Onnodig te melden dat deze manier van parkeren regelmatig leidt tot irritaties bij het overige verkeer en soms zelfs tot levensgevaarlijke situaties.

De aanwezige projectleider van de gemeente heeft bij geconstateerde parkeerovertredingen meerdere malen aan zijn collega’s van Parkeerbeheer verzocht met hun befaamde scanauto in de omliggende bouwstraten de foutparkeerders “op de bon te slingeren”. Echter, Parkeerbeheer doet dat keer op keer niet; hier is dus sprake van herhaling en van een bewussie!

In één van die aanliggende bouwstraten ligt een “Betaald parkeren”-terrein voor met name bezoekers van het aanliggende appartementencomplex, waarin ook in woon. Ik vraag me dan – overigens in alle balorigheid – wel eens af of mijn auto eens zonder te betalen op dat parkeerterrein moet plaatsen.
Mocht ik een parkeerbon* ontvangen, dan kan ik mogelijk een beroep doen op het gelijkheidsbeginsel en verwijzen naar het parkeerbeleid van de gemeente jegens de bouwmensen; immers:

  • die bouwmensen krijgen bij foutparkeren geen bon = gunstiger beleid
  • Parkeerbeheer doet dit vaker = meerdere malen komt dit voor en
  • het foutparkeren door bouwmensen is niet anders als mijn foutparkeren = gelijke gevallen.

Ik zal ’t toch eens een keer moeten proberen………

* Een parkeerbon is formeel een naheffingsaanslag parkeerbelasting