06-52500157 info@wisselkom.nl

Wanneer een directeur-grootaandeelhouder (dga) de enige werknemer is van zijn bv, kan de inspecteur het gebruikelijke loon niet zonder meer bepalen aan de hand van de zogeheten afroommethode. Als het voor de dga in aanmerking te nemen loon hoger moet zijn dan het normbedrag (2014: € 44.000) dan heeft de inspecteur de bewijslast dit hogere bedrag aannemelijk te maken. Hij moet dan  aannemelijk maken dat het loon dat voor een soortgelijke dienstbetrekking in het economische verkeer gebruikelijk is, hoger is dan het in dit geval aan de dga toegekende of uitbetaalde loon. Hiervoor gebruikt de inspecteur vaak de zogenoemde afroommethode. Bij toepassing van de afroommethode wordt het gebruikelijke loon herleid uit de opbrengsten van de bv, verminderd met de aan die opbrengsten toe te rekenen kosten, lasten en afschrijvingen. In de praktijk is de uitkomst van de afroommethode dan ook altijd hoger dan het gebruikelijke loon van € 44.000.