06-52500157 info@wisselkom.nl

Er is het afgelopen decennium al veel over gezegd en geschreven: de steeds verdergaande digitalisering van en bij de Belastingdienst in relatie tot (met name) vele ouderen, die niet dan wel nauwelijks met een computer overweg kunnen.

In zijn rapport “Het verdwijnen van de blauwe envelop” van 5 april 2016 geeft de Nationale Ombudsman aan dat dat de – verdergaande – digitalisering de kloof tussen de (oudere) burgers en de overheid steeds verder vergroot.
Anno 2022 is die grote kloof er inderdaad.

Zo ontvangt een man van 85 jaar van Toeslagen/Belastingdienst de “Definitieve berekening Toeslagen”. De man heeft geen computer en is een echte digibeet.
In de beschikking/de brief staat een aantal mededelingen, welke n.m.m. het voor die man te ingewikkeld maken en hij komt naar mij met de volgende vragen en opmerkingen:

  • Rechtsboven staat letterlijk “Internet Toeslagen.nl” maar ik heb niet eens een computer
  • “U hebt uw toeslagen over 2021 als voorschot gekregen”: echter, ik heb over het jaar 2021 in het geheel niets gekregen
  • “Uw definitief berekende zorgtoeslag over 2021 is € 1.142” en “Daarom krijgt u nog € 1.146”: waarom zijn deze bedragen niet hetzelfde?
  • “In Mijn toeslagen op toeslagen.nl ziet u de gegevens waarmee wij uw toeslagen hebben berekend”: Ik heb geen computer en waarom staat “toeslagen” in het meervoud? Heb ik misschien nog recht op bijvoorbeeld huurtoeslag?
  • “In deze beschikking hebben wij gegevens verwerkt tot en met 4 juli 2022”: welke gegevens zijn dat dan en moet ik straks misschien toch nog een bedrag terugbetalen?

Op verzoek van de man neem ik telefonisch contact op met de Belastingdienst (en dat duurt tegenwoordig aardig lang voordat je iemand aan de lijn krijgt) en ik krijg de informatie, welke nodig is om inhoud en strekking van de brief van te begrijpen en zo aan de man door te geven. Overigens geeft de desbetreffende medewerker van de Belastingdienst wel aan dat de Belastingdienst ook in de toekomst in zijn brieven blijft verwijzen naar toeslagen.nl en Mijn toeslagen.

Voor de man zit er dus niets anders op dan telkens een beroep te moeten doen op een derde om sowieso zijn eigen informatie in te zien en te verkrijgen.

Het lukt “de systemen van de Belastingdienst” niet om maatwerk te leveren en dat is en blijft jammer.

 

Nog recentelijk heb ik overleg gehad met een medewerker van de Belastingdienst en wel over hun applicatie “Online aangifte Erfbelasting”. In die applicatie komt een n.m.m. vervelende (en formeel best grote) fout voor. Je kunt in de aangifte alle relevante bedragen ingeven, maar bij de recapitulatie van de ingegeven bedragen neemt de applicatie niet alle bedragen over en dat is natuurlijk niet goed. Het is niet mogelijk om zelf die fout te herstellen.

Nu is het vervelende dat je bij het digitaal indienen van de aangifte Erfbelasting uitdrukkelijk verklaart dat je de aangifte stellig, juist en volledig hebt ingevuld ….. en dat is nu juist niet het geval, want de applicatie neemt bepaalde – wel ingegeven – bedragen niet over!

Van een medewerker van de Belastingdienst (Belastingdienst Particulieren/Expertisecentrum Schenk- en Erfbelasting) verneem ik desgevraagd dat ze nu ook deze fout erkennen, maar dat die fout niet eerder dan in de versie van het volgende jaar zal zijn hersteld.

Tot dan blijft het afwachten of en wat de eventuele reactie van de Belastingdienst zal zijn in de situatie dat

  1. De Belastingdienst in eerste instantie de aangifte Erfbelasting volgt en
  2. Later constateert dat door die fout in hun applicatie te weinig Erfbelasting in rekening is gebracht.

Gaat de Belastingdienst dan een – forse – boete opleggen omdat

  1. Het jouw eigen keuze was om de aangifte Erfbelasting via de applicatie van de Belastingdienst te doen en
  2. Jij wist dat de aangifte onjuist, althans onvolledig was?

Ik ben benieuwd.

En ja, in dit geval was een papieren aangifte Erfbelasting (dus zwart op wit) beter geweest.