06-52500157 info@wisselkom.nl

Zwart op wit

Er is het afgelopen decennium al veel over gezegd en geschreven: de steeds verdergaande digitalisering van en bij de Belastingdienst in relatie tot (met name) vele ouderen, die niet dan wel nauwelijks met een computer overweg kunnen. In zijn rapport “Het verdwijnen...

Geld is de ziel van de negotie

Het komt – steeds vaker – voor dat de aandeelhouder van een in Nederland gevestigde BV (of NV) woont of is gevestigd in bijvoorbeeld België. Wanneer nu die BV aan haar aandeelhouder dividend wilt uitkeren, komt daar nogal wat bij kijken. Allereerst dient de algemene...

“Ik ben de eigenaar van mijn daden”

Dit is de eerste regel van een vers over karma. De inhoud en strekking van deze regel geldt naar mijn mening zeker voor ondernemers. De beide vennoten van een vennootschap onder firma hebben al geruime tijd verschil van inzicht over het te voeren ondernemingsbeleid....

Zo is het toevallig ook nog eens een keer

Dat was de titel van een Nederlands televisieprogramma, welke de VARA uitzond in de jaren 1963 tot 1966. Het was een satirisch programma met uiteraard dito inhoud. Twee weken geleden, nog juist voor de uiterste inleverdatum van de aangiften inkomstenbelasting 2018,...

Gelijke monniken, gelijke kappen

Op 14 november 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel “Openbaarmaking medepleegboetes” aangenomen. Dit wetsvoorstel heeft betrekking op boetes, welke aan onder meer belastingadviseurs (maar ook aan accountants, advocaten en notarissen) worden opgelegd omdat die...