06-52500157 info@wisselkom.nl

Dwangsommenjagers (een vervolg)

Een paar weken geleden heb ik in mijn wekelijkse blog aandacht besteed aan het recht op kostenvergoedingen bij onder andere bezwaarschriften (“Je hebt er recht op, maar je krijgt het niet”). Recentelijk heeft de Advocaat-Generaal met betrekking tot een aantal bij de...

Je hebt er recht op, maar je krijgt het niet

Het kan altijd gebeuren en het gebeurt ook regelmatig: een medewerker van de Belastingdienst maakt een fout en stelt je aanslag verkeerd vast of geeft een verkeerde beschikking af. Nu is dat in het algemeen niet per definitie een – financiële – ramp en je hebt meestal...