06-52500157 info@wisselkom.nl

Je hebt er recht op, maar je krijgt het niet

Het kan altijd gebeuren en het gebeurt ook regelmatig: een medewerker van de Belastingdienst maakt een fout en stelt je aanslag verkeerd vast of geeft een verkeerde beschikking af. Nu is dat in het algemeen niet per definitie een – financiële – ramp en je hebt meestal...