06-52500157 info@wisselkom.nl

Dat zou inderdaad gemakkelijk zijn

Ik kan me nog goed herinneren dat ter gelegenheid van de indiening van het wetsvoorstel Wet inkomstenbelasting 2001 (september 1999) de toenmalige Staatssecretaris van Financiën, Willem Vermeend, triomfantelijk vertelde dat dit wetsvoorstel zo goed en degelijk en...

De turbo wordt een beetje teruggeschroefd

De Minister voor rechtsbescherming wilt bij een zogenoemde turboliquidatie van een B.V. of andere rechtspersoon de rechtsbescherming van schuldeisers aanzienlijk verbeteren en hij heeft daartoe een wetsvoorstel aangekondigd. Een turboliquidatie is een versnelde...