06-52500157 info@wisselkom.nl

Teruggrijpen naar vroeger

Het kan haast niemand zijn ontgaan dat het coronavirus om zich heen grijpt. Het virus maakt geen onderscheid wat betreft gender, arm of rijk, werknemer of ondernemer, et cetera. Het is dan ook overduidelijk dat veel zelfstandige ondernemers (o.a. zzp’ers) dit virus...

Bescherming van zzp’ers “aan de onderkant”

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer W. Koolmees, en de Staatssecretaris van Financiën, de heer M. Snel, hebben door middel van hun brief van 24 juni 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van maatregelen om de zzp’ers te beschermen....