06-52500157 info@wisselkom.nl

Aaah, een echte verademing

Op 10 september jl heb ik namens een adviesklant bij de Belastingdienst/kantoor Enschede een bezwaar tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2020 ingediend. En zoals voor mij te doen gebruikelijk heb ik de Belastingdienst verzocht...

Dat moet toch ook anders kunnen!

Een poosje geleden heb ik voor een adviesklant een verzoek om een (ingewikkelde) betalingsregeling gezonden naar de Belastingdienst, meer specifiek: Centrale administratieve processen Invordering Landelijk Incassocentrum te Heerlen. Na ruim een maand ontvang ik op 25...