06-52500157 info@wisselkom.nl

Teruggrijpen naar vroeger

Het kan haast niemand zijn ontgaan dat het coronavirus om zich heen grijpt. Het virus maakt geen onderscheid wat betreft gender, arm of rijk, werknemer of ondernemer, et cetera. Het is dan ook overduidelijk dat veel zelfstandige ondernemers (o.a. zzp’ers) dit virus...