06-52500157 info@wisselkom.nl

Er was eens ….

Veel jonge(re) collega’s kunnen zich het niet eens voorstellen, maar niet eens zo heel erg lang geleden was er de situatie dat je als belastingadviseur direct contact had met de inspecteur van de Belastingdienst en wel in persoon! Je kon de inspecteur telefonisch...

Welkome hulp op aanvraag

De coronacrisis heerst nu haast één jaar in Nederland. Het kabinet heeft in die periode vele maatregelen genomen om de crisis te bestrijden en/of zo beheersbaar mogelijk te houden. Het is iedereen wel goed bekend dat sommige maatregelen zo draconisch waren/zijn dat de...

Wat zou het mooi zijn

Je bent ondernemer en je hebt veel en goede klanten. Dan kan (en mogelijk zelfs: zal) het weleens voorkomen dat een klant een factuur van je niet betaalt. Uiteraard heb je dan de mogelijkheid van het sturen van een betalingsherinnering of aanmaning, maar als de klant...